Fallsikring

Begrepet fallsikring omfatter kategoriene fallsikringsutstyr og støtteutstyr. Fallsikringsutstyr skal brukes der det er fare for fall og arbeidshøyden er over 2 meter over underlaget.

Kun sikkerhetsseler er godkjent som fallsikringsutstyr. Fallsikringsutstyret skal forhindre og bremse fall. I tillegg er fallsikringsutstyrets oppgave ved et eventuelt fall er å fordele trykkbelastningen på best mulig måte.

Alt utstyr skal kontrolleres og resertifiseres hvert år. Kontroll og godkjenning skal kun utføres av utstyrets produsent eller produsentens instans.